31 januari 2023

3 dagen digitalisering

Sami
Majala

3 dagen digitalisering

De bouwsector heeft de afgelopen decennia veel veranderingen doorgemaakt. De digitalisering is in een stroomversnelling geraakt en veel landen die vooral op traditionele oplossingen vertrouwden, zoals plattegronden, e-mails en telefoongesprekken, stappen langzaam over op technologisch meer geavanceerde oplossingen.

Er zijn land- en cultuurverschillen in de snelheid van deze ontwikkeling zoals bij andere technologische aanpassingen. Francis Fukuyama, die schrijft over culturen in het algemeen, schreef in zijn beroemde boek "End of History and the Last Man" (1988): De wagens lijken allemaal op elkaar: hoewel ze verschillende kleuren hebben en van verschillende materialen zijn gemaakt, heeft elke wagen vier wielen en wordt hij getrokken door paarden, terwijl in de wagen een familie zit die hoopt en bidt dat hun reis veilig zal verlopen. De schijnbare verschillen in de situatie van de wagens worden niet gezien als permanente en noodzakelijke verschillen tussen de mensen die in de wagens zitten, maar gewoon als een product van hun verschillende posities langs de weg.

Dit proces waarmee de bouwsector zijn activiteiten digitaliseert, kan worden onderverdeeld in drie fasen, of dagen, zo u wilt. We beginnen bij de eerste dag, wanneer de verschillende technologische oplossingen net zijn ingevoerd, en ze voornamelijk binnen silo's worden gebruikt. In de tweede fase zijn de technologische oplossingen al grotendeels ingevoerd, maar zoals vaak het geval is, brengen nieuwe oplossingen nieuwe en vaak onvoorspelbare problemen met zich mee, van verschillende aard. In de derde fase, de fase waar we naar moeten streven, en waar velen, vooral de Scandinavische bouwcultuur, al naartoe zijn gegaan, zijn de silo's met elkaar verbonden en is het informatiebeheer onder dezelfde paraplu gebracht, zodat marketing, verkoop, de bouw zelf (en de klant) in een gemeenschappelijke taal samenwerken op dezelfde platformoplossing.

Dit is de routekaart om daar te komen.

Dag 1.

Het doel van digitalisering is het leven gemakkelijker te maken, niet ingewikkelder.

Zo begint het. Op het bureau staat een dikke grijze monitor die de nummers draait, fax- en kopieermachines maken hun geluiden, en er rinkelt altijd een phono. Mensen verzamelen zich rond de waterkoeler om te praten over de nieuwste film gebaseerd op de roman van Michael Crichton, en iemand in zijn kantoorhokje zegt: het moet hier ergens zijn, maak je geen zorgen, we moeten het alleen eerst vinden.

In het begin gaat digitalisering over behoeften van verschillende silo's. In onze sector betekent dit meestal dat Sales & Marketing betere tools nodig heeft voor meer levensechte foto's voor pre-sales doeleinden, de bouwplaats heeft excels nodig die up-to-date zijn in plaats van alles op te schrijven op een stuk papier, en de klantendienst heeft betere software nodig voor facturatie en voor het afhandelen van alle materiaalkeuzes.

Dus, laten we beginnen. Elk bouwbedrijf heeft zijn eigen processen, zijn eigen manier van werken, en elke afdeling heeft oplossingen op maat nodig, iets om de eigen pijnpunten op te lossen. Er zijn talloze tools, duur natuurlijk, met handleidingen van 300 pagina's en een tijdrovende leercurve.

Maar er is tenminste enige voldoening als het probleem wordt opgelost. De facturering brengt duidelijkheid en de digitale hulpmiddelen voor de planning brengen meer nauwkeurigheid. De software voor uitgavenbeheer en loonbetaling en de programma's voor budgettering en boekhouding vormen een solide basis in de eerste fase van de digitale evolutie.

Maar als dit alles achter de rug is, als alle toepassingen en alle software in gebruik zijn, zijn we dan dichter bij de oplossing van het kernprobleem?

Wat is het kernprobleem?

*

De bouw is de grootste sector in de wereldeconomie, en toch presteert hij niet goed. Volgens gegevens van McKinsey & Company (2020) vertegenwoordigt de sector 13 procent van het mondiale bbp, maar heeft hij de afgelopen twee decennia een jaarlijkse groei van slechts 1 procent gekend. Tijd- en kostenoverschrijdingen zijn nog steeds de norm, en de totale winst voor rente en belastingen (EBIT) bedraagt slechts ongeveer 5 procent, ondanks de aanwezigheid van aanzienlijke risico's in de sector.

Ook de bouwsector behoort tot de minst gedigitaliseerde sectoren. Volgens hetzelfde rapport van McKinsey & Company (2020) zijn de belangrijkste sectoren in Europa die investeren in informatie- en communicatietechnologie het bank- en verzekeringswezen, de informatie- en communicatietechnologiesector en de verwerkende industrie. De bouwsector is de laatste op de lijst, net voor de horeca. In de Verenigde Staten is de bouw de minst gedigitaliseerde sector, terwijl de financiële sector en de zakelijke dienstverlening het meest gedigitaliseerd zijn.

De bouwsector werkt van oudsher reactief, wat betekent dat er alleen naar nieuwe oplossingen wordt gezocht als daar echt behoefte aan is. Bovendien is de bouwsector zeer gefragmenteerd en cultureel divers; er zijn meer manieren om te bouwen in Europa dan er talen worden gesproken, en als je daar de landspecifieke regels en voorschriften bij optelt, beginnen we te begrijpen waarom de bouwsector zijn activiteiten niet sneller en uitgebreider heeft gedigitaliseerd.

Met zijn wortels in de gebouwde, fysieke wereld voelt de bouw als een laatste bastion van de zuiver analoge wereld, maar toch maken we hetzelfde digitaliseringsproces door als alle andere sectoren, alleen gebeurt het veel trager. Trage innovatie en digitalisering zijn de belangrijkste redenen waarom de winstgevendheid van de bouwsector te wensen overlaat.

*

Hier zijn we nog steeds, het is de eerste dag van de digitalisering. Het probleem met puntoplossingen is dit: Ze zijn te specifiek om goed met elkaar samen te werken. Door één specifieke oplossing hier te implementeren, één oplossing daar, repareren we het dak door meer emmers binnen te halen. En ook al lijkt er voor problemen een oplossing op maat en alleen voor hen te bestaan, er ontstaan nieuwe problemen en tegenstrijdigheden naarmate meer individuele oplossingen en toepassingen door verschillende gebieden van een grootschalig project worden overgenomen. De oplossing voor het ene probleem kan elders nieuwe problemen oproepen, en de digitalisering van het bedrijf kan eruit zien als een verwarde en disfunctionele chaos. Er zijn nog steeds fouten en planningsproblemen. De worsteling met werfverslagen, snaglijsten en werfbeheer in het algemeen gaat door. Om de een of andere reden verschijnen de verkeerde tegels op de muren. Misschien heeft de klantenservice verkeerde informatie gegeven? Of misschien was de onderaannemer niet op de hoogte?

Laten we meer van die kleine puntoplossingen in de mix stoppen; laten we Whack-A-Mole spelen.

Of is er misschien een betere manier om met deze dingen om te gaan? Minder ingewikkeld. Minder duur? Minder foutgevoelig?

Dag 2.

Het doel van digitalisering is om de silo's te verbinden en vertrouwen tussen belanghebbenden op te bouwen.

De moderne bouwplaats lijkt veel op een bouwplaats uit het verleden. Staal en beton zijn nog steeds de basisgrondstoffen, het bouwpersoneel begint de dag zoals de afgelopen honderd jaar, met het aantrekken van de werkhandschoenen. Maar vandaag de dag is bouwen een veel ingewikkelder proces. De hele workflow wordt gemakkelijk geplaagd door onbetrouwbare gegevens die op het verkeerde moment worden doorgegeven. Silo informatie kan net zo nuttig zijn als vervuild water.

Wij zijn hier om het eeuwenoude probleem van efficiënt bouwen op te lossen.

Zijn we er al?

Zijn we er al?

Is dat zo?

Nou, hier is het probleem. Elke silo is nu volledig gedigitaliseerd, maar ze zijn niet met elkaar verbonden. Niemand ziet de problemen die de andere silo's kunnen hebben totdat ze overlopen naar de andere kant. Informatie is levend en wel, en het leeft zijn leven onafhankelijk in elke silo. En zoals u zich kunt voorstellen, beginnen de problemen al snel. Er is een informatiekloof tussen het verkoopteam en de bouwplaats. De klant stuurt een e-mail met de vraag of het nog mogelijk is de tegels voor de badkamermuur te vervangen, en de klantenservice blijft zeggen dat we u daarop moeten terugbellen.

Er wordt een enorme hoeveelheid gegevens verzameld tijdens de planning, de marketing en de bouwfase. Deze gegevens zijn nog steeds niet gestandaardiseerd. De informatie kan niet naadloos en in real time tussen de belanghebbenden stromen. Dit veroorzaakt vertragingen en misverstanden. Verspreide informatie leidt tot kostbare fouten. Het leidt tot wrijving met leveranciers en onderaannemers. Ook de klant heeft geen duidelijk beeld van het proces. Het is moeilijk om zaken als materiaalopties te beïnvloeden - u moet nog steeds naar het kantoor van het bouwbedrijf reizen om de materialen, de tekeningen en de brochures te bekijken. Lage klanttevredenheid en regelmatige tijds- en budgetoverschrijdingen leiden vaak tot ontevredenheid bij de klant, wat resulteert in complexe en tijdrovende claimprocedures.

Daar gaan we weer. Er klopt hier iets niet. De papieren blijven zich opstapelen en de telefoons blijven rinkelen. Het handwerk en de fouten zijn niet afgenomen, zoals bij het begin van de digitalisering de bedoeling was. Kosten- en tijdsoverschrijdingen zijn nog steeds de industrienorm, bijna wat men van elk project verwacht. Niemand heeft een goed totaalbeeld van het proces.

Misschien doen we het verkeerd? Misschien behandelen we nog steeds niet het echte probleem, alleen de symptomen?

*

Volgens het executive onderzoek van McKinsey & Company (2020) is meer dan 75 procent van de respondenten het ermee eens dat de grote verschuiving in digitalisering waarschijnlijk zal plaatsvinden, en meer dan 60 procent denkt dat dit binnen de komende vijf jaar zal gebeuren.

De belangrijkste voordelen van digitalisering in de sector zijn tijdwinst bij de oplevering van bouwprojecten, verhoging van de productiviteit, snellere werkzaamheden, hogere kwaliteit van documenten, snellere responstijden en eenvoudigere werkmethoden, verbetering van de proceskwaliteit, tevredenheid van klanten en deelnemers, groter reactievermogen en productiviteit en betere kostenbeheersing.

Verschillende bedrijfstakken hebben de voordelen van digitalisering al ingezien en openen zich voor de toekomst door het te gebruiken als een nieuwe aanpak om concurrentievoordeel en efficiëntie te garanderen, maar de bouwsector blijft achter, en we zitten nog steeds vooral vast aan tijdrovende handmatige methoden, en voeren de enorme, in silo's opgebouwde gegevens met Word, Excels en PowerPoint-presentaties.

De belangrijkste reden hiervoor is de versnippering van de sector - planners, ontwerpers, architecten, bouwmanagers, ontwikkelaars, aannemers, facility managers, enz. werken allemaal op hun eigen platforms, met hun eigen taal. Dit maakt de waardeketen tot een uitdagende omgeving voor digitale instrumenten en processen, en het lukt maar al te vaak niet om iedereen die erbij betrokken is tot een dynamische samenwerking te bewegen.

Volgens McKinsey zullen bedrijven moeten inspelen op de negen verschuivingen die in het verschiet liggen om zichzelf opnieuw uit te vinden en hun strategieën en bedrijfs- en exploitatiemodellen te herdefiniëren. Deze zijn: productgerichte aanpak, specialisatie, beheersing van de waardeketen en integratie met industriële toeleveringsketens, klantgerichtheid en branding, consolidatie, investering in technologie en faciliteiten, investering in personeel, internationalisering en duurzaamheid.

Het is een grote opdracht, zeker. En de vraag blijft: maar hoe?

*

Dus, het antwoord voor de achterbank is dit: nee, we zijn er nog niet.

Nu de derde dag aanbreekt, worden we eindelijk wakker dat digitalisering op siloniveau niet het antwoord is. Het gebruik van digitale hulpmiddelen zou de samenwerking ter plaatse moeten verbeteren in plaats van meer verwarring en frustratie te veroorzaken. Om operaties efficiënter te maken, moeten we het probleem meer holistisch bekijken. De sector moet de waarde van gestructureerde gegevens inzien. In een werkelijk geoptimaliseerde gedigitaliseerde omgeving bevinden deze gegevens zich niet langer in silo's - ze zijn beschikbaar voor alle belanghebbenden. Om onze digitale processen nog verder te harmoniseren, moeten we al onze silo's onder dezelfde paraplu laten samenwerken.

Dag 3.

Het doel van digitalisering is waardecreatie - het helpt het bedrijf uit te breiden.

Nog niet zo lang geleden werd BIM beschouwd als een gespecialiseerde tool, tegenwoordig vertrouwen de meeste grote bedrijven erop. Het toegenomen gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en virtual reality (VR) om gegevens te verzamelen en te lezen is iets waar veel bedrijven al op zijn overgestapt. Nu silo's verbonden zijn, kunnen alle belanghebbenden gegevens in realtime delen en worden de puntoplossingen vervangen door een meer holistische, BIM-verbeterde oplossing met API-integratie en gegevensstandaarden.

Wat is er nodig, hoeveel is er nodig en wanneer is het nodig - BIM is de beste manier om een dieper inzicht te krijgen in een bepaald project. Het is een slimmere manier van samenwerken met perfect op elkaar afgestemde belangen. Het verbetert de coördinatie en communicatie met leveranciers van materialen en onderdelen en maakt verbeteringen in het ontwerp en de planning in een vroeg stadium mogelijk. Het gebruik van grootschalige gegevens die BIM biedt, heeft ook gevolgen voor de bedrijfsstrategie. Het kan worden gebruikt om de prestaties te bestuderen, te analyseren en te optimaliseren. Het helpt markttrends te voorspellen en het volgende project voor te bereiden.

Dit is een geweldige manier voor de klantenservice om uit te blinken met het succes van de klant. Het lost ook het eeuwenoude probleem op dat culmineert in het volgende citaat van een anonieme bron: Het begint altijd zo leuk: we werken allemaal vrolijk in onze gezellige silo's, met onze eigen zaken, fluitend: het verkoopteam verkoopt, en de constructie-eenheid bouwt. En dan komt de klant en begint de hoofdpijn.

Een echte digitale klantreis met op BIM gebaseerde dynamische 3D-visualisaties en materiaalopties maakt virtuele bezichtigingen mogelijk van elke kamer in elk appartement in een project. Klanten kunnen sneller en beter geïnformeerde aankoopbeslissingen nemen en hebben de vrijheid om na aankoop hun eigen creativiteit te uiten - zoals ze al gewend zijn op andere gebieden van het leven - zonder het kantoor te hoeven bezoeken en formulieren in te vullen.

De klantenservice kan haar beloften nakomen, en de bouwplaats kan werken met actuele informatie en op schema blijven. Er is transparantie met de materiaalopties en prijzen, en alle belanghebbenden hebben een duidelijk inzicht in de processen. De benodigde informatie wordt op dezelfde plaats bewaard. De gegevens zijn niet langer gefragmenteerd, ze raken niet verloren. En wat nog belangrijker is: ze zijn te vertrouwen. Het levert waarde op voor alle belanghebbenden, vanaf de planning en marketing via de bouwfase tot en met de oplevering en nazorg.

*

Zo, daar hebben we het, we zijn eindelijk aangekomen. We staan nu voor een wereld waarin de mogelijkheden vrijwel onbeperkt zijn. De hele waardeketen van het bouwproces is nu gedigitaliseerd, van stadsplanning en ruimtelijke ordening tot het beheer van de gebouwde omgeving. Door alle functies vanaf de basis te integreren en te centraliseren is een sterke basis gelegd voor het dynamisch en gestroomlijnd functioneren van het geheel. Het gebruik van hetzelfde platform maakt het proces van plannen en bouwen soepeler en efficiënter, en is nu de primaire interface tussen bouwers, leveranciers en klanten. We hebben nu voor elke belanghebbende de benodigde actuele informatie over materiaalwijzigingen en veranderingen bij de hand, afspraken zijn standaard, en eisen zijn gebaseerd op het oplossen van het hele bouwproces. Nu er een gemeenschappelijke taal wordt gebruikt, bloeit en groeit het bedrijf als een zeer functionele eenheid.

Laten we afsluiten met een citaat van McKinsey: Snelle en flexibele bedrijven die de noodzaak van digitale integratie begrijpen, zullen in de nabije toekomst groeien en succes boeken, om voor de hand liggende redenen: dankzij kostenefficiëntie en klanttevredenheid zal hun marktaandeel toenemen ten opzichte van hun concurrenten. Alleen exploitanten die bereid zijn op deze uitdagingen te reageren, zullen overleven.

GBuilder white-paper cover getiteld "Configuratie Module 2.0 - De kern van een moderne Customer Journey"

Download GBuilder Witboek

Waarom nu het juiste moment is om te investeren in digital customer journey management met behulp van een configuratiemodule en tegelijkertijd uw verkoop en ROI een boost te geven.

Vinkje
Sneller verkopen
Vinkje
Verhogen van de off-plan verkoop
Vinkje
Overdrachten digitaal beheren
Download
Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.